Kvæg Mark Gårdens historie Ansatte Se billeder!Svin i Mollerup

Gammelbygaard driver en svineproduktion i Mollerup, 7 km fra V. Gammelby.

Mollerup blev købt i 1992 som en kvæggård med 70 køer plus opdræt. I 1996 blev stalden indrettet til 400 slagtesvin. I 2000 blev der bygget en ny slagtesvinestald på samme adresse, med 2300 stipladser.

 

Produktionstal

Mollerup producerer 8700 slagtesvin pr. år.

Grisene vejer 30 kg, når de kommer i stalden og 110 kg når de sendes til slageriet 3 måneder senere.

 

Foder

Grisene spiser vådfoder, der er en blanding af byg, hvede og soyaskrå. De fodres 4 gange dagligt.

 

Livet i stalden

Staldene får månedligt besøg af en dyrlæge, der gennemgår staldene sammen med fodermesteren.

 

Fodermesteren

Der er ansat en fodermester til at passe grisene. Han hedder Benny Hansen og blev ansat i svinestalden i 2000. Benny følge med i grisenes liv, fra de ankommer til stalden 8 uger gamle, til de sendes til slagteriet 40 uger gamle.

 

Tilbage til Gammelbygaard